AKTUALNOŚCI

07-09-2022

Wnioski do budżetu gminy Kłoczew na 2023 r.

Wójt Gminy Kłoczew informuje, ze rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w sprawie zadań koniecznych do realizacji w roku przyszłym.

Uwzględnienie poszczególnych zadań w projekcie budżetu będzie uzależnione od możliwości finansowych gminy.