AKTUALNOŚCI

24-08-2022

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Ułęż

Przekazujemy informację o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości – niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów gminy Ułęż nr 1368/1, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1368/6, 1368/8, 1368/9, 1368/10 i 1368/11 oraz zabudowanej działki o nr 1368/7, stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonychw Sobieszynie, gmina Ułęż.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości