AKTUALNOŚCI

25-07-2022

POLSKI ŁAD dla Starego Zadybia i Gozda

Dzisiaj, w imieniu Rządu RP, Poseł Ziemi Lubelskiej Sławomir Skwarek w siedzibie Powiatu Ryckiego wręczył symboliczną promesę na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład edycja trzecia – PGR.

 

Nasze dwa wnioski na modernizację kolejnych dróg gminnych: w Starym Zadybiu i Goździe oraz na modernizację boiska w Starym Zadybiu uzyskały wsparcie w kwocie 3 263 000,00 zł. (odpowiednio 1 401 000,00 zł i 1 862 000,00 zł)

Obecnie realizowana jest przebudowa 27 odcinków dróg w ramach w ramach pierwszej edycji Programu.

Łącznie w roku bieżącym i przyszłym zrealizujemy gminne inwestycje drogowe za kwotę ponad 20 mln. zł !!! ok

 

W imieniu Mieszkańców Gminy dziękuje Ministrom, Posłom Ziemi Lubelskiej i Rządowi za wsparcie potrzeb inwestycyjnych naszej Gminy.

Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski

#PolskiŁad