AKTUALNOŚCI

20-06-2022

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

Informujemy, że ruszył nabór do projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”, w ramach którego osoby dorosłe uciekające przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i przebywają na obszarze województwa lubelskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach w wymiarze 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego.

Rolą szkoleń językowych będzie przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących porozumiewania się w języku polskim, tak aby ograniczyć uchodźcom trudności związane z barierą językową. Po ukończeniu kursu, jego uczestnik będzie mógł łatwiej komunikować się z otoczeniem w celu zaspokojenia swoich potrzeb w sytuacjach codziennych: w urzędach, sklepach, placówkach medycznych, ośrodkach pomocy, placówkach edukacyjnych dla dorosłych oraz tych, do których będą uczęszczać jego dzieci.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniach muszą dokonać zgłoszenia do projektu:

oraz na stronie internetowej  https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/.

Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na ulotce w załączniku do niniejszej wiadomości.

  • osobiście lub listownie na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;

Szczegółowe informacje dostępne w języku polskim i ukraińskim, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce:

https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/

Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Bardzo prosimy o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o rekrutacji do projektu wśród osób z Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy.

Pomoc osobom potrzebującym w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4 08-550 Kłoczew, tel. 25 754 36 88.

Załączniki:

  1. Informacja w formie plakatu (z aktywnym linkiem i kodem QR).
  2. Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf do wydrukowania i przekazania osobom, które nie mają dostępu do internetu.

Nauka języka Polskiego dla Ukraińców