AKTUALNOŚCI

09-06-2022

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach

Informujemy, że rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014 – 2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej w produkcją świń.

Szczegółowe informacje dotyczące tego działania znajdziecie Państwo na stronie internetowej ARiMR pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej—nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia