AKTUALNOŚCI

12-05-2022

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem do opracowania dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju,  zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne. Harmonogram spotkań zawarty jest w załączniku.

W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych będą zbierane propozycje projektów jakie Państwo będą chcieli realizować w przyszłości ze środków pozyskanych przez LGD.

Realizacja projektów będzie możliwa wyłącznie takich, które będą wpisane w Lokalnej Strategii Rozwoju a nie będą sprzeczne z PROW.  Jeżeli chcą Państwo realizować swoje pomysły to prosimy o ich zgłaszanie.

 Program spotkania:

  1. Diagnoza obszaru – Identyfikacja zasobów lokalnych.
    2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia.
    3. Analiza potrzeb rozwojowych obszaru.
    4. Określenie celów strategii.
    5. Wypracowanie wniosków końcowych.

Przesyłamy również  fiszki projektowe, które będzie można złożyć podczas spotkań.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Fiszka projektowa

 

attach_file Załączniki