AKTUALNOŚCI

25-04-2022

Ankieta dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju Powiatu Ryckiego i gmin: Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż

Szanowni Państwo,

 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji obszaru Powiatu Ryckiego oraz wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.

 

Wyniki ankiet posłużą do przygotowania założeń Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Powiatu Ryckiego.

 

Ankieta ma charakter anonimowy i dostępna będzie w dniach 25 kwietnia – 6 maja.

 

link do ankiety:  https://forms.gle/JnuXV8TH2kvKiTyG6