AKTUALNOŚCI

22-03-2022

Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania  Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniony. Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią badanych zagadnień i wybranie odpowiadającej rzeczywistości odpowiedzi.

https://forms.gle/mu5YkFTtmHV47WWX9