AKTUALNOŚCI

11-03-2022

Informacja w sprawie płatności I raty podatków lokalnych w sołectwie Nowe Zadybie

W związku ze zbliżającym się terminem płatności I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2022 r., który upływa w dniu 15 marca 2022 r. informujemy, że wpłat należy dokonywać gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Kłoczewie lub przelewem na rachunek bankowy:

BS Ryki o/Kłoczew 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001

W tytule przelewu należy podać nr decyzji wymiarowej lub nakazu płatniczego oraz imię i nazwisko podatnika.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Podatkowy Urzędu Gminy Kłoczew pod nr telefonu 25 75 43 199 w. 23

informacja w sprawie I raty podatku Nowe Zadybie

attach_file Załączniki