AKTUALNOŚCI

11-03-2022

Ogłoszenie

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) Gmina Kłoczew ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Ogłoszenie 2022/S 050-131382

Tablica informacyjna Urzędu Gminy Kłoczew

Biuletyn Informacji Publicznej https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=191&p1=szczegoly&p2=79268

Strona internetowa organizatora https://kloczew.pl/