AKTUALNOŚCI

14-01-2022

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego.

W związku z stwierdzaniem ognisk wścieklizny na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim Wojewoda Lubelski wydał w dniu 12 stycznia 2022 r. Rozporządzenie Nr 3 w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego wprowadzające na terenie w/w powiatów nakaz:

  1. trzymania psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  2. szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wydanym Rozporządzeniem oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby stosowanie się do wydanych nakazów.

Rozporządzenie Nr 3 WL – zapobieganie wściekliźnie

attach_file Załączniki