AKTUALNOŚCI

14-01-2022

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIA

Zapisy:

Rejestracji wizyty do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać pod numerem tel.: 795 180 292

Komu przysługuje pomoc

Każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie podnieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach.
  • Wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego.
  • Sporządzenie projektu pisma w wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym.
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskiej?

  • Wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu.
  • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach i ciążących obowiązkach.
  • Opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązania sporów, w szczególności mediacji.
  • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.

Gdzie uzyskam pomoc?

LP ADRES ŚWIADCZENIA POMOCY RODZAJ POMOCY GODZINY PRZYJĘĆ
1. Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

ul. Klonowa 2

lokal biurowy nr 2

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Pn. 14:00 – 18:00
2. Urząd Gminy Ułęż,

Ułęż 168

lokal biurowy nr 2

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Wt. 12:00 – 16:00
3. Urząd Miasta Dęblin

ul. Rynek 12

lokal biurowy nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Śr. 14:00 – 18:00
4. Urząd Gminy Nowodwór

Nowodwór 71A

Sala konferencyjna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Czw. 14:00 – 18:00
5. Gminny Ośrodek Kultury

w Stężycy

ul. Królewska 4

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Pt. 14:00 – 18:00

 

Ulotka pomoc prawna 2022

Zadanie finansowane w ramach projektu ze środków budżetu państwa przez Powiat Rycki

attach_file Załączniki