AKTUALNOŚCI

05-01-2022

Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Gminy.

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 

Wzory deklaracji można pobrać poniżej:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki niemieszkalne

lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 12.