AKTUALNOŚCI

09-12-2021

Wymiana wodomierzy na wodomierze z funkcją odczytu zdalnego

Jednym z elementów rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłoczewie realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest wymiana wodomierzy w nieruchomościach podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wymiana jest bezpłatna dla właścicieli nieruchomości, zaś koszty całego przedsięwzięcia wynoszą 155 090,70 zł.

Szczegóły dotyczące wymiany wodomierzy właściciele nieruchomości otrzymają w odrębnym piśmie dostarczonym przez instalatora posiadającego stosowne upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Kłoczew.