AKTUALNOŚCI

01-12-2021

Program Youngster

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie realizowany jest program Youngster Plus współfinansowany przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Jego głównym założeniem jest udział uczniów klas ósmych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan – partnera programu. Zakłada ona naukę przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności.

W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

W szkole w Kłoczewie utworzone zostały dwie grupy, z których każda zrealizuje po 90 godzin dodatkowych zajęć w okresie do 15 czerwca 2022 r.