AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia statuetki - nagrody
01-07-2024

XXV Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

Na zawodach powiatowych w dniu 22 września będą nas reprezentowały OSP Przykwa, OSP Wylezin i OSP Kłoczew.

W konkurencji OSP udział wzięło 8 drużyn, które zajęły kolejno następujące miejsca:

1 miejsce OSP Przykwa

2 miejsce OSP Wylezin

3 miejsce OSP Kłoczew

 

W konkurencji musztra:

1 miejsce OSP Przykwa

2 miejsce OSP Kłoczew

3 miejsce OSP Czernic 

Gratuluję zwycięzcom i życzę udanego startu w tegorocznych zawodach powiatowych. Wszystkim dziękuję za udział i codzienną gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz likwidacji skutków wypadków i klęsk żywiołowych.

Na uznanie zasługuje wysoki poziom przygotowania wszystkich drużyn OSP. Podkreślić należy wynik  OSP Przykwa, która zwyciężyła we wszystkich konkurencjach tegorocznych zawodów!!!

Podziękowania kieruje również do jednostek OSP w Nowym Zadybiu, Kawęczynie, Kokoszce i w Starym Zadybiu za pomoc w organizacji zawodów.

Prezes Zarządy Oddziału Gminnego ZOSP RR
Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski