AKTUALNOŚCI

logo funduszu
05-07-2024

Informacja o przedsięwzięciu

Gmina Kłoczew informuje, że zadanie realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” jest dotowane na podstawie umowy nr 023/2024/D/OZ z dnia 23.05.2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, tj. odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

loga funduszy