Projekty Unijne

01-06-2022

OZE w gminie Kłoczew

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w roku 2019 postanowiono o realizacji projektu polegającego na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych z przeznaczeniem dla mieszkańców zamieszkujących bądź posiadających nieruchomość na terenie gminy Kłoczew.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 11 maja 2020 r. w Lublinie.

Instalacje FV w rozbiciu:

40 szt. 2,28 kW
120 szt. 3,42 kW
79 szt. 4,18 kW
82 szt. 5,32 kW

Instalacje solarne w rozbiciu:
43 szt. 3,4 kW
19 szt. 5,1 kW

Całkowita wartość projektu to 7 662 255,00 zł
Dofinansowanie: 3 185 325,00 zł
Wkład własny: 3 893 175,00 zł

W ramach projektu „OZE w gminie Kłoczew” w lipcu 2021 r. rozstrzygnięto pierwszą część przetargu na montaż instalacji solarnych za kwotę 693 816,66 z terminem wykonania do 15 listopada 2021 r. Wykonawcą instalacji została firma DAJK Maciej Kańczugowski z siedzibą w Lublinie przy ul. Chemicznej 8G. Przedmiotem tej części inwestycji był montaż 43 instalacji solarnych dwupanelowych z zasobnikiem 300 l. i 19 instalacji trzypanelowych i zasobnikiem 400 l. Łącznie zamontowano 62 instalacje solarne.

 

Drugą cześć przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych rozstrzygnięto 30 września 2021 r. Umowę zawarto 29 października 2021 r. na kwotę 3 694 497,48 zł z firmą FlexiPower Group z siedzibą w Kudrowicach z terminem wykonania instalacji do 16 maja 2022 r.

Swoje rachunki za coraz droższą energię elektryczną zmniejszą nie tylko mieszkańcy ale również samorząd gminy Kłoczew, ponieważ w dniu 8 sierpnia 2022 r. i 15 września 2022 r. podpisaliśmy umowy na realizację dziewięciu instalacji FV, które zamontowane będą na budynkach użyteczności publicznej wchodzących w zasób gminy.

Zgodnie z umowami instalacje zostaną zamontowane na następujących budynkach:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o mocy 7,65 kWp
  2. Szkoły w Czernicu o mocy 28,35 kWp
  3. Szkoły w Goździe o mocy 37,8 kWp
  4. Szkoły w Kłoczewie o mocy 36,9 kWp
  5. Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie o mocy 38,7 kWp
  6. Urzędu Gminy w Kłoczewie o mocy 29,7 kWp
  7. Hali sportowej w Kłoczewie o mocy 36 kWp
  8. Oczyszczalni ścieków w Kłoczewie o mocy 45 kWp
  9. Przedszkola w Kłoczewie o mocy 23,85 kWp

Łączna wartość robót to 1 055 210,00 zł

Wykonawcami były firmy SOLGRO z Paszyna (dla instalacji w GOPS) i firma Red Alert z Lublina (dla pozostałych obiektów).