Stanowiska i telefony

Zenon Stefanowski
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.: 8.00 – 17.00
pok. Nr 9
e-mail: z.stefanowski@kloczew.pl
Tel.: 25/ 75 43 199

Zbigniew Gałązka
Stanowisko: Z-ca Wójta, Kierownik Referatu zamówień publicznych i inwestycji
Godziny przyjęć:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

nr pokoju 6
e-mail: z.galazka@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 16

Grażyna Pyl
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 8
e-mail   g.pyl@kloczew.pl
Tel.: 25/7543199 w.12 lub 25/75 43 152

Janina Dębek
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 5
e-mail   j.debek@kloczew.pl
Tel.: 25/75 43 199 w. 22

Monika Dębek
Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych
Godziny przyjęć i nr pokoju:
sekretariat pok. nr 7

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

e-mail: gmina@kloczew.pl
Telefon: 25/ 75 43 199 w. 11

Małgorzata Kiliszek w zastępstwie Wioleta Woźniak (skrzydło południowe, wejście od ul Pocztowej):
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. nr 14

e-mail: rada@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 24

Referat podatkowy (skrzydło południowe, wejście od ul Pocztowej):
Małgorzata Kamińska
Kierownik referatu podatkowego, stanowisko ds. księgowości podatkowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 13
e-mail: m.kaminska@kloczew.pl
Tel.: 25/75 43 199 w. 23

Jadwiga Władzińska
Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

Pok. Nr 13
e-mail: j.wladzinska@kloczew.pl
tel.: 25/ 75 43 199 w. 23

Ewa Żaczek
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz podatku akcyzowego
Godziny przyjęć i nr pokoju:
pok. Nr 14

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

e-mail: e.zaczek@kloczew.pl
Telefon: 25/75 43 199 w. 24

Marta Żak
Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

Pok. Nr 13
e-mail: m.zak@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 23

Anna Król
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej

Godziny przyjęć i nr pokoju:
pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

Pok. Nr 13
e-mail: m.krol@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 23

Beata Łysiak
Stanowisko: Kierownik referatu ds. księgowości budżetowej i podatku VAT
Godziny przyjęć i nr pokoju

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 12
e-mail: b.lysiak@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Iwona Korzenecka
Stanowisko: Kasjer, stanowisko ds. obsługi kasowej, ewidencji środków trwałych, gospodarowanie odpadami komunalnymi
dziny przyjęć i nr pokoju:
pok. Nr 11

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

e-mail: kasa@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 19

Agnieszka Okoń
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

Pok. nr 13
e-mail: a.okoń@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Lidia Bednarczyk
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi interesantów

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

Pok. nr 13
e-mail: l.bednarczyk@kloczew.pl
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Elżbieta Pliwka
Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych, utrzymania czystości i porządku w gminie
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr  4
e-mail: e.pliwka@kloczew.pl
tel.  25/75 43 199 w. 15

Anna Prządka
Stanowisko: Inspektor ds. ochrony p.poż., archiwum zakładowego i ew. środków trwałych.
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr  4
e-mail: a.przadka@kloczew.pl
tel.  25/75 43 199 w. 15

Sylwia Pacek
Stanowisko: Księgowa
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

Pok. nr 12
e-mail:
tel. 25/ 75 43 199 w. 14

Anna Sągol
Inspektor
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 10
e-mail: a.sagol@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 17

Grzegorz Smagłowski
Inspektor ds. dróg gminnych i rolnictwa

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 10
e-mail: g.smaglowski@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 17

Robert Kiliszek
Inspektor ds. funduszy europejskich i promocji gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pk. Nr 10
e-mail: r.kiliszek@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 17

Jacek Zagórski
Inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Godziny przyjęć i nr pokoju

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pk. Nr 3
e-mail: planowanie@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 18

Katarzyna Beczek 

Stanowisko: Inspektor ds. infrastruktury technicznej i ochrony środowiska
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 3
e-mail: planowanie@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 18

Elżbieta Walasek
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Godziny przyjęć i nr pokoju

pon. 8.00 – 17.00
wt. – czw. 8.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00

pok. Nr 2
e-mail: usc@kloczew.pl
Tel. 25/ 75 43 199 w. 20