Składy stałych Komisji Rady Gminy

 
I. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Polak Adam Przewodniczący
2. Babik Roman Członek
3. Długaszek Paweł Członek
4. Filiks Waldemar Jerzy Członek
5. Rodak Sylwester Członek

 

II. Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
1. Kryczka Marian Przewodniczący
2. Błażejczyk Dominik Członek
3. Długaszek Paweł Członek
4. Polak Adam Członek
5. Rygielski Wojciech Członek

 

III. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
1. Łukasiak Witold Andrzej Przewodniczący
2. Cąkała Marek Członek
3. Filipek Michał Członek
4. Kucharczyk Karolina Członek
5. Rygielski Wojciech Członek

 

IV. Komisja Finansów i Mienia Komunalnego
1. Kucharczyk Karolina Przewodniczący
2. Cąkała Marek Członek
3. Kłusek Mariusz Członek
4. Łukasiak Witold Andrzej Członek
5. Stoń Dariusz Członek

 

V. Komisja Rewizyjna
1. Błażejczyk Dominik Przewodniczący
2. Filiks Waldemar Jerzy Członek
3. Kasprzak Mariusz Członek
4. Kłusek Mariusz Członek

 

VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Stoń Dariusz Przewodniczący
2. Kasprzak Mariusz Członek
3. Kryczka Marian Członek
4. Rodak Sylwester Członek