Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie

Dane adresowe:
Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie
ul. Długa 67/4
tel.25 75 43 164, 25 75 43 688, 25 75 43 750
fax 25 75 43 751
e-mail: cuw@kloczew.pl

Nr konta bankowego 49 8724 1028 2003 2800 0781 0001
NIP 826-10-35-289
REGON 710374461

 

Struktura organizacyjna

Kierownik – Alicja Pietrzak
Główny księgowy – Ewa Prusak
Specjalista ds. płac i ekonomicznych – Agnieszka Jakubiec
Starszy referent ds. rozliczeń księgowych i podatku VAT – Patrycja Stępnicka
Referent ds. administracyjno-organizacyjnych – Aleksandra Woźniak
Sprzątaczka – Danuta Kuden

 

Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie zostało powołane z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy Uchwały Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Kłoczew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie” oraz nadania jej statutu.

Jednostka powstała na bazie Samorządowej Administracji Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie i prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Celem powołania jednostki było prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, prawnej, finansowej, księgowo-rachunkowej, kadrowo-płacowej i organizacyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłoczew.

Statut Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Kłoczew z dnia 30 września 2016 r. szczegółowo określa zakres działalności jednostki.

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY 2019-2020
INFORMACJA O STANIE OŚWIATY 2018-2019

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kłoczew w roku szkolnym 2017 – 2018