Szkoła Podstawowa w Goździe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Gozdzie, Gózd 109A, 08-550 Kłoczew
e-mail: spgozd@kloczew.pl
Telefon: 25 75 50 834
strona internetowa: http://spgozd.pl/
Dyrektor Szkoły – Bożena Lipiec

Historia szkoły jest w dużej mierze historią długoletnich starań społeczeństwa lokalnego o budynek, w którym dzieci mogłyby uczyć się w godziwych warunkach. Szkoła jest spadkobierczynią licznych wiejskich placówek oświatowych, które prowadziły swą działalność w budynkach do tego nie przystosowanych lub w mieszkaniach prywatnych. Po II wojnie światowej klasy starsze tj. IV-VIII uczyły się w Jagodnem, w tamtejszym dworku..W Gozdzie i w Bramce uczyły się klasy młodsze (I-III). W połowie lat pięćdziesiątych klasy I-III z Gozda przeniesiono do Jagodnego. Szkoła mieściła się w tzw. „Pałacu”. Budynek ten, chociaż zabytkowy, nie odpowiadał potrzebom szkoły. Nauka tu odbywała się jednak do 1988r. Szkoła została po 32 latach, przeniesiona do wsi Gózd, gdzie mieściła się w budynku byłej Gromadzkiej Rady Narodowej i prywatnym mieszkaniu państwa Woźnych. W 1984 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Gozdzie.
Po ośmiu latach starań społeczeństwo doprowadziło do rozpoczęcia prac budowlanych na placu ofiarowanym w 1926r  przez Edwarda Szydłowskiego i Zofię Zaleską- ówczesnych  właścicieli majątku w Jagodnem. Budowę – rozpoczętą w roku 1991 pod przewodnictwem ówczesnej Pani Dyrektor Wiesławy Woźnej – ukończono po 5 latach. 29 grudnia 1996 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku szkolnego. W tym samym dniu, na wniosek całej społeczności lokalnej, Szkole Podstawowej nadano imię Henryka Sienkiewicza. Od roku 1999 dyrektorem szkoły jest Pani Elżbieta Smagłowska. Szkoła kultywuje liczne tradycje związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, Dniem Patrona. Powstaje kącik regionalny.

W roku 2002 ze składek rodziców zakupiony zostaje sprzęt do pracowni komputerowej. 13 stycznia 2003 roku rozpoczyna swoje funkcjonowanie kuchnia i stołówka szkolna. W roku 1999 powstał tu oddział zamiejscowy Publicznego Gimnazjum w Kłoczewie, którego dyrektorem był Antoni Całka.

25 kwietnia 2003 r. oddział uzyskał status samodzielnej szkoły. W tym samym dniu uchwałą Rady Gminy w Kłoczewie Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza i Publiczne Gimnazjum połączono w Zespół Szkół w Gozdzie, który rozpoczął swą działalność od 1 września 2003 r. Od chwili utworzenia Zespołu Szkół funkcję Dyrektora naszej szkoły pełni Pani Beata Pieńkosz. Obecnie w szkole uczy się 206 uczniów w 11oddziałach:  oddział przedszkolny, 6 klas szkoły podstawowej oraz 4 klasy gimnazjum. Nauka odbywa się w 11 salach lekcyjnych. Szkoła posiada bibliotekę, poszerzoną od września 2006 roku o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz najnowocześniejszą w gminie, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oddaną do użytku 24 października 2005 roku,  salę  przeznaczoną do zajęć gimnastyki korekcyjnej, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, pracownię komputerową wyposażoną w 11 stanowisk komputerowych i dostęp do sieci Internet poprzez łącze satelitarne.

Od 11 września 2003 roku funkcjonuje w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy „Dynamo”. Reprezentujemy naszą szkołę w wielu dyscyplinach na zawodach sportowych na szczeblach gminnym, powiatowym i rejonowym. Dzięki nowoczesnej bazie sportowej od tego roku organizujemy zawody o randze powiatowej. Turnieje gier zespołowych uświetnia zespół cheerleaderek, dopingujący naszych zawodników. 25 września 2003 powstała w naszej szkole drużyna harcerska „Orlando”. Harcerze biorą udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju, współpracują z Komendą Powiatową ZHP w Rykach organizują biwaki, zloty.

Od 2004 r. nasza szkoła w porozumieniu z  Placówką Kształcenia Ustawicznego TWP O/ Regionalny w Lublinie przygotowuje dorosłych do egzaminów eksternistycznych z zakresu LO i Technikum Rolniczego.  Do chwili obecnej ukończyło ją 103 słuchaczy, uzyskując wykształcenie średnie. Szkoła podejmuje różnorodne działania ekologiczne, promujące zdrowie. W szkole aktywnie działa Koło PCK. W tym roku uzyskaliśmy na szczeblu powiatu Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła dba o nasze bezpieczeństwo realizując wiele programów i zdobywając przy okazji wiele nagród i wyróżnień. Zbieramy i utrwalamy dzieje naszych okolic. Posiadamy kącik regionalny, wystawę fotograficzną prezentującą historię naszych okolic i losy placówek oświatowych na tym terenie. Od lat sprawujemy opiekę nad mogiłami nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej w Gęsiej Wólce. Dbamy również o grób matki Sienkiewicza znajdujący się na tym samym cmentarzu. Jesteśmy jedną z wielu szkół sienkiewiczowskich w kraju. Co roku 5 maja obchodzimy Dzień Patrona. Gościem honorowym naszej szkoły w tych dniach jest Pan Antoni Cybulski – Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Kawaler Orderu Uśmiechu. Z jego to inspiracji coroczne ślubowanie uczniów klas pierwszych  odbywa się na terenie Muzeum, a od 2004 roku uczestniczymy w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich.

Od 2004 roku w szkole organizowany jest Gimbal, który rozpoczyna się tradycyjnym polonezem, zaś uroczyste zakończenie gimnazjum połączone
z wręczeniem świadectw ma miejsce w Dworku Państwa Sylwii i Wojciecha Nosowskichw Jagodnem. Nawiązujemy kontakty ze szkołami poza granicami naszego kraju. Gościliśmy w naszej szkole znany już na arenie międzynarodowej białoruski chór „Tęcza”. Bogatą działalnością szkoły, historią i tradycjami zasłużyliśmy w roku 2007 na własny sztandar.