Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej

Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka z Oddziałami Przedszkolnymi w Woli Zadybskiej
Wola Zadybska 82, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25 75 43 024
e-mail:  spwolazadybska@kloczew.pl
Dyrektor Szkoły – mgr Barbara Gliwka

Historia szkoły
Rodowód Szkoły Podstawowej w Woli Zadybskiej sięga okresu niewoli. Pierwsze zajęcia odbyły się w 1892 roku. Była to szkoła z jednym nauczycielem Mikołajem Wilczyńskim, gromadząca razem około pięćdziesięciu dzieci z Woli Zadybskiej i okolicznych wiosek. Mieściła się ona w starym wiejskim budynku. Posiadała cztery oddziały: wstępny, pierwszy, drugi i trzeci. Jesienią 1921 roku w budynku tym zawalił się dach i opieka szkolna musiała wynająć pomieszczenia w domach chłopskich. W 1929 roku utworzono piąty oddział a pracę rozpoczął Jan Kupczyk jako kierownik szkoły wraz z małżonką Jadwigą.
On to  przy wsparciu tutejszych gospodarzy rozpoczął starania o budowę nowego budynku. W czerwcu 1930 roku odbyło się poświęcenie fundamentów. Szkołę oficjalnie oddano do użytku w 1937 roku. Była to wówczas jedna z większych i piękniejszych szkół w gminie Kłoczew i rejonie garwolińskim.
Po wybuchu II wojny światowej zajęcia zostały przerwane na krótko. Jesienią 1940 roku Jan Kupczyk wraz z żoną rozpoczęli tajne nauczanie. W dwóch niewykończonych salach na piętrze wśród słomy chowano pomoce naukowe do nauki zakazanych przedmiotów. Ten stan rzeczy trwał do tragicznego 10 marca 1944 roku. Wtedy to na terenie szkoły został zakatowany jej kierownik, żołnierz Armii Krajowej. Zginął mając 44 lata.
Po jego śmierci szkołą krótko kierowała Jadwiga Kupczyk. W 1946 roku wraz z dziećmi wyjechała z Woli Zadybskiej, a kierownikiem szkoły został Marian Zając. Wykończono wówczas  i oddano do użytku salę gimnastyczną (obecnie sale lekcyjne nr 10 i 11). Na ten okres przypada również aktywna działalność licznych organizacji uczniowskich.

W 1969 roku przejął szkołę Adam Osmólski sprawując funkcję dyrektora do 1973 roku. W tym czasie oddano do użytku domy nauczycielskie i ogrodzono teren szkoły.
Następnie przez 26 lat, do 1999 roku dyrektorem szkoły był mgr Marian Flont. Przeprowadzono wówczas remont kapitalny szkoły. Założono centralne ogrzewanie i kanalizację. Wymieniono dach. Zorganizowano przy szkole  plac gier i zabaw.

Od 1 września 1966 r szkoła była ośmioklasowa. Po reformie oświaty obniżono stopień organizacyjny do sześciu klas. 3 maja 1990 r. miało miejsce doniosłe wydarzenie: szkole nadano imię Jana Kupczyka i wręczono sztandar. Została  również otwarta Izba Pamięci Narodowej, w której odsłonięto  tablicę pamiątkową ku czci zamordowanych w szkole. W 1992 r. obchodzona była setna  rocznica powstania szkoły.

W latach 1999 – 2002 funkcję dyrektora szkoły sprawowała Teresa Celej. W czasie jej kadencji otwarto mini salę gimnastyczną. Pojawiły się pierwsze komputery.
W roku 2002/2003 funkcję dyrektora pełniła mgr Zofia Łubianka.
Od września 2003 roku dyrektorem szkoły jest mgr Teresa Opalińska. W tym czasie  rozbudowano i ocieplono budynek, wykonano elewację, wymieniono okna i drzwi. Poza tym zorganizowano pracownię komputerową.

Od 1991 r. obchodzone  jest corocznie Święto Patrona. Jest to doniosła uroczystość, w której uczestniczą córka i syn patrona, uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna oraz  władze samorządowe. W 2009 r. szkoła została odznaczona złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 2014 r. podczas odsłonięcia pomnika Pamięci Ofiar II Wojny Światowej Mieszkańców Woli Zadybskiej i Okolic. Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej została  uhonorowana odznaczeniem ,,Za zasługi dla ŚZŻAK’’, które przyznał szkole zarząd główny tej organizacji.

Przez 123 lata istnienia szkoły przewinęło się tu wielu wspaniałych pedagogów a jej mury opuściło dziesiątki, jeśli nie setki wartościowych absolwentów.