Charakterystyka Gminy

Ogólne informacje

Gmina Kłoczew zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wchodzi w skład powiatu ryckiego w województwie lubelskim. Gmina położona jest obok drogi krajowej nr 17 o znaczeniu międzynarodowym relacji Warszawa – Lublin. Gmina graniczy z sześcioma gminami: Trojanów, Żelechów, Wola Mysłowska, Krzywda, Nowodwór i Ryki. Położona jest w odległości 78 km od miasta wojewódzkiego i 12 km od siedziby powiatu w Rykach.

Zasoby naturalne

Za cechy charakterystyczne w strukturze użytkowania gruntów gminy Kłoczew należy uznać: wysoki udział użytków zielonych i sadów w powierzchni użytków rolnych. Gmina Kłoczew posiada warunki glebowe średniej jakości dla produkcji rolniczej. Przeważają gleby klasy bonitacyjnej: IIa i IIIb oraz IVa i IVb. Gleby klasy V i VI stanowią około 40% och ogólnej powierzchni. Przeważają grunty orne kompleksu żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego.

Sfera demograficzno – społeczna

Na terenie gminy Kłoczew zamieszkuje 7654 mieszkańców (stan na dzień 15.03.2012 r. źródło USC Kłoczew). Średnia gęstość zaludnienia na obszarze gminy wynosi 54 osoby na km2,dla porównania średnia gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 osób na km, natomiast w powiecie ryckim przypada średnio 96 osób na km2. Gminę charakteryzuje ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący 15.

Liczba mieszkańców Gminy Kłoczew – według stanu na dzień 31.12.2023 r. 

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

1.

Borucicha

107

51

56

2.

Bramka

286

130

156

3.

Czernic

794

393

401

4.

Gęsia Wólka

355

182

173

5.

Gózd

298

147

151

6.

Huta Zadybska

89

40

49

7.

Jagodne

50

28

22

8.

Janopol

232

107

125

9.

Julianów

62

30

32

10.

Kąty

53

24

29

11.

Kawęczyn

455

233

222

12.

Kłoczew

1244

639

605

13.

Kokoszka

136

69

67

14.

Kurzelaty

60

32

28

15.

Nowe Zadybie

239

130

109

16.

Padarz

112

56

56

17.

Przykwa

367

188

179

18.

Rybaki

58

31

27

19.

Rzyczyna

164

71

93

20.

Sokola

177

93

84

21.

Sosnówka

109

51

58

22.

Stare Zadybie

508

264

244

23.

Stryj

342

163

179

24.

Wojciechówka

94

47

47

25.

Wola Zadybska

322

149

173

26.

Wola Zadybska-Kolonia

53

29

24

27.

Wygranka

75

34

41

28.

Wylezin

224

104

120

29

Zaryte

112

53

59

Razem

7177

3568

3609

Rozkład wieku i płci mieszkańców Gminy Kłoczew według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Liczba mieszkańców Gminy Kłoczew