Huta Zadybska

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku obszar dzisiejszej wsi pokrywały lasy. W pobliżu istniała w tym czasie osada o nazwie Karczma Huta Stara. W połowie XIX wieku , gdy wycinano lasy i zakładano tu folwark oraz wieś dla odróżnienia od Huty Starej nazwano nową osadę  Hutą Zadybską, ponieważ folwark należał do dóbr Wola Zadybska.

W 1874 folwark Huta Zadybska zwany też Leonowem (206 mórg ) oddzielono od dóbr Wola Zadybska i  sprzedano chłopom kolonistom. W 1882 roku obie części, czyli wieś i kolonia  liczyły 10 domów i 28 mieszkańców.

W 1921 roku podczas spisu powszechnego istniały dwie oddzielne miejscowości Huta Zadybska wieś i Huta Zadybska kolonia. Obie liczyły w sumie 10 domów i 62 mieszkańców i należały do gminy Kłoczew.