Padarz

Padarz podobnie jak Kawęczyn powstał w XVI wieku, osadę najprawdopodobniej założyli Kłoczewscy z Kłoczewa. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi ze spisu podatkowego z 1569 roku. W tym czasie wieś stanowiła część dóbr kłoczewskich Piotra Kłoczewskiego. Nazwę wsi zapisywano wtedy tak samo jak współcześnie. Istniało kiedyś staropolskie imię „Podarz”, od którego prawdopodobnie wzięła się nazwa tej miejscowości.

Przez kolejne lata Padarz należał do dóbr kłoczewskich należących do Kłoczewskich, Leśnowolskich, Parysów i Rostworowskich.

Była to przez długi czas mała osada. Według spisu podatkowego z 1622 roku mieszkało w Podarzu 22 chłopów (poddanych). W  XVIII wieku nazwę zapisywano, jako Podarz w tym czasie była to nadal malutka osada licząca zaledwie kilka domów. Według spisu ludności z 1787 roku mieszkało tu  27 osób.

W 1827 roku w tej wsi naliczono 5 domów i 41 mieszkańców. W 1864 roku ziemia dworska została uwłaszczona i powstała samodzielna wieś w gminie Kłoczew. Utworzono wtedy 7 gospodarstw rolnych na 191 morgach ziemi.

Około roku 1888 w tej miejscowości było 6 domów i 50 mieszkańców. W okresie międzywojennym wieś zaczęła się rozrastać i w 1921 roku liczyła już 12 domów mieszkalnych i 86 osób.