Gmina Na Kartach Historii

Poniżej prezentujemy opracowanie dziejów administracji (ustroju lokalnego) w Gminie Kłoczew w XIX i XX wieku, praca licząca około 30 stron w formie broszury. W pracy zawierają się kwestie ustroju lokalnego, akty prawne i mapy, dane (spisy powszechne, wykazy osób prowadzących działalność gospodarczą z okresu międzywojennego).

KRÓTKI OPIS USTROJU LOKALNEGO

Dzięki uprzejmości naszych mieszkańców udostępniamy zdjęcia prezentujące historię naszej gminy. Gorąco zachęcamy Państwa do udostępniania fotografii prezentujących wydarzenia i architekturę miejscowości naszej gminy w minionych dziesięcioleciach. Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie fotografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone.

W powyższej sprawie prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy – Robertem Kiliszkiem adres e-mail: r.kiliszek@kloczew.pl tel. 25/75 43 140 w. 17

Kliknięcie w obrazek spowoduje jego wyświetlenie w pełnym rozmiarze.

1. Budunek urzędu – lata 50-te

Urząd Gminy w 1950 roku

 

2. Fotografia z grudnia 1974 r. Opis na odwrocie: Budowa „Wspólna Kłoczew” rozpoczęcie październik 1974 r. wartość 12 000 000 zł łącznie z hydrofornią wiejską.

 

3. Fotografia z grudnia 1974 r. Opis na odwrocie: Budowa „Wspólna Kłoczew” rozpoczęcie październik 1974 r. wartość 12 000 000 zł łącznie z hydrofornią wiejską.

 

4. Fotografia z grudnia 1974 r. Opis na odwrocie: Budowa „Wspólna Kłoczew” rozpoczęcie październik 1974 r. wartość 12 000 000 zł łącznie z hydrofornią wiejską.

5. Fotografia z grudnia 1974 r. Opis na odwrocie: Budowa „Wspólna Kłoczew” rozpoczęcie październik 1974 r. i hydrofornia wiejska wartość 12 000 000 zł

6. Porządkowanie Kłoczewa – rok 1974, opis na fotografii: „Rozpoczęto porządkowanie Kłoczewa 1974 r. Przebudowa ulic, placów, trawników … budowa chodników, porządkowanie posesji, ogrodzeń oświetlenia ulic z udziałem prace w czynie społecznym. Wartość ponad 8 mln. zł. Zakończono w grudniu 1975 r.”

7. Obiekt Wspólna inwestycja 1975

8. Wycinek z gazety datowany na 27 lipca 1976 r.

9. Pocztówka uzyskana dzięki uprzejmości Pana Dariusza Maszkiewicza z Kłoczewa. Data nieznana.