Przykwa

Pierwsze pisane wzmianki o tej miejscowości pochodzą z połowy XVI wieku. W spisie podatkowym z 1569 roku odnajdujemy wieś o nazwie Przeklew, liczącą 3 łany ziemi, będącą własnością Piotra Kłoczewskiego i jego kuzyna Andrzeja Kłoczewskiego.

Wieś w tym czasie liczyła nie więcej niż 100 mieszkańców. Nazwa tej miejscowości należały wg językoznawców do kategorii niejasne.

Po śmierci Piotra Kłoczewskiego w 1580 roku dobra kłoczewskie objął właśnie Andrzej Kłoczewski z Przykwy. Na początku XVII wieku Przykwa wraz z dobrami kłoczewskimi przeszła na własność Rostworowskich a następnie Parysów i Rostworowskich.

W 1787 roku mieszkało w tej miejscowości 79 osób w tym 12 Żydów. Nazwę wsi zapisywano jako Przyklet lub Przyklew a w XIX wieku Pszyklew

Rostworowscy dziedziczyli w tej wsi aż do początku XIX wieku. Wtedy to na skutek podziałów dóbr ziemskich między członków rodziny wydzielono z dóbr kłoczewskich dobra Janopol  wraz z wsią Przykwa. W 1853 roku dobra Janopol kupił Ferdynand Hincz, dziedziczący tu do 1857 roku. Od Hincza wieś kupił Hilary Szpakowski a w 1860 roku dobra Janopol kupili Korfowie. W 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej i w tej wsi powstało 32 gospodarstwa rolne na 508 morgach ziemi. Jednak część ziemi, a mianowicie 240 mórg nadal stanowiło obszar dworski należący do Czerniewskich z majątku Wilhelmów.

W 1888 roku wieś liczyła 20 domów i 222 mieszkańców. Przykwa należała do gminy Kłoczew. Wieś szybko się rozwijała na przełomie XIX i XX wieku  i w 1921 roku liczyła już 69 domów i 413 mieszkańców.