Jagodne

Jagodne obecnie jest częścią wsi Gozd ale w przeszłości była to duża samodzielna wieś  stanowiąca oddzielne dobra ziemskie. Wieś powstała w początku XVI wieku. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy leśnego owocu. Pierwsza wzmianka  pochodzi ze spisu podatkowego z 1569 roku, wymienia się tam wieś Jagodno. Według spisu podatkowego Jagodne należało do rodziny Samborzeckich i liczyło 12 łanów obszaru. Jagodne oraz wsie Grabowa, Wola Okrzejska, Sokola, Bramka i inne  należały do dóbr Okrzeja.

Samborzeccy dziedziczyli w tej wsi do początku XVII wieku. Wtedy to dobra okrzejskie stały własnością Prokopa Leśnowolskiego dziedzica dóbr kłoczewskich. Po śmierci Leśnowolskiego i bezpotomnej śmierci jego potomków dobra przez niego zgromadzone były w dyspozycji dalszej rodziny Leśnowolskich. Gdy Elżbieta córka Adama Leśnowolskiego wychodziła za mąż za Franciszka Stoińskiego, późniejszego sędziego lubelskiego, dostała w posagu dobra Okrzejskie w tym Jagodne.

Po Franciszku Stoińskim kolejnym dziedzicem Jagodnego został Mikołaj Stoiński i Remigiusz Stoiński łowczy latyczowski.

Na początku XVIII wieku dobra okrzejskie dziedziczył Antoni Stoiński podstoli ziemi łukowskiej od 1701 roku. Następnie te dobra  Stoińscy sprzedali rodzinie Cieciszewskich. Pierwszym znanym właścicielem tych dóbr z tej rodziny był Kazimierz Colonna Cieciszowski syn Jana starosty mielnickiego. Kazimierz Cieciszewski ożenił się z Elżbietą Ciecierską i miał dwoje dzieci Ewę (zm. 1754) i Antoniego.

W czasach  Cieciszowskich zbudowano w tej wsi dwór. Antoni Cieciszowski kasztelan połaniecki objął dobra Okrzeja po śmierci ojca, ale w 1781 roku sprzedał te dobra Antoniemu Dobraczyńskiemu podczaszycowi krasnostawskimu. Antoni Dobraczyński dziedziczył te dobra do 1802 roku, kiedy to sprzedał je Walentemu Świderskiemu a ten Franciszkowi Szydłowskiemu. Franciszek Szydłowski herbu Lubicz sędziemu pokoju powiatu żelechowskiego.

Po śmierci Franciszka Szydłowskiego  dobra Okrzeja uległy podziałowi między jego potomków. W zachodniej części  dóbr Okrzeja utworzono oddzielne dobra Jagodne zwane też Sosnówką i dobra Dworzec. Dobra Jagodne objęły wsie: Jagodne (zwaną też Sosnówką), Gęsią Wólkę, Gozd. Sokolę i Kokoszki.

Dobra Jagodne vel Sosnówka objęły  wspólnie dzieci Franciszka: Teresa, Augustyn, Ludwika, Emilian, Klotylda, Edward, Włodzimiera.  Wspólne rządy trwały do 1855 roku. Następnie dobra przeszły na własność dzieci Edwarda Szydłowskiego.

W XIX wieku Jagodne od nazwiska właścicieli nazywano Jagodne Szydłowskie.  W 1921 roku folwark Jagodne liczył 9 domów i 244 mieszkańców-fornali.

Według Księgi Adresowej Polski z 1929 roku dobra Jagodne liczyły 916 ha obszaru a jej dziedzicem był Edward Szydłowski syn Edwarda Szydłowskiego. Po wojnie ziemia dworska uległa parcelacji.  Pozostałością dóbr ziemskich Jagodne jest dwór w tej wsi, zajęty w 1944 roku na szkołę. Obok dworu są resztki parku dworskiego i zegar słoneczny z 1793 roku.