Wygranka

Wygranka ma podobną historię jak sąsiednia wieś Borucicha. Osadę założono na wykarczowanych terenach leśnych w ramach dóbr Wola Zadybska.

W 1864 roku, gdy uwłaszczano ziemię dworską w tej wsi powstało 6 gospodarstw rolnych na 100 morgach ziemi uprawnej. Wygranka stała się samodzielną wsią w gminie Kłoczew. W 1895 roku było w tej wsi 8 domów i 42 mieszkańców, a obszar liczył 122 mórg ziemi.

Według spisu powszechnego z 1921 roku liczba domów w tej miejscowości nie zmieniła się wzrosła za to liczba mieszkańców do 58 osób. W okresie międzywojennym

kowalem we wsi był A. Majek. Właścicielem wiatraka w tej wsi  był S. Kacperski.