Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ul. Długa 67
08-550 Kłoczew

tel. 25/ 754-31-40 w. 11
fax 25/ 754-31-99

Komisja inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Skład osobowy

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Grażyna Pyl

Przewodnicząca

2.

Elżbieta Walasek

Sekretarz

3.

Danuta Demianiuk

Członek

4.

Anna Bachanek

Członek

5.

Kamil Majek

Członek

6.

Andrzej Olszewski

Członek

7.

Małgorzata Jasik

Członek

8.

Jerzy Wąsikowski

Członek

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są, przedstawiciele Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia i Kościoła.

Posiedzenia GKRPA odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:
• inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu oraz ich usuwaniu,
• prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu,
• podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu,
• prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej.
• opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,
• prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Akty prawne

Uchwały Rady Gminy:

  1. Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2023 r.
  2. Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok
  3. Uchwała  Rady Gminy Kłoczew z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok
  4. Uchwała Rady Gminy Kłoczew Nr XXVIII/211/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłoczew na lata 2017 – 2020

Zarządzenia:

Do pobrania:

1. Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego

2. Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Kłoczew – 2023 r.

Punkt konsultacyjny czynny jest w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach 16.00-18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67 A.


ALKOHOLOWE LICZYDEŁKO
Piłeś alkohol i chcesz sprawdzić czy jesteś trzeźwy?
Skorzystaj z naszego liczydełka i sprawdź czy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza dopuszczalnej normy!
http://www.alkoholoweliczydelko.pl/