Akty prawne, informacje

 

1)   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

2)   Uchwała Rady Gminy Kłoczew Nr XXXII/238/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kłoczew oraz warunków jego funkcjonowania,

3)   Zarządzenie Wójta Gminy Kłoczew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłoczew

4)   Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017,

5)   Broszura – Nie czekaj! Daj sobie pomóc!

6)   Schemat przebiegu procedury Niebieskiej Karty,

7)   Informator nt. procedury Niebieskiej Karty,

 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY

Komenda Powiatowa Policji w Rykach – 997

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 81 86 54 706

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie – 25 75 43 179

 

TELEFONY ZAUFANIA

Niebieska Linia: tel.0 801 12 00 02 – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie,
telefon czynny: od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do godz. 22.00, w niedzielę od godz. 10.00 do godz. 22.00.

Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 0 800 12 12 12– telefon czynny od godz. 8.15 do godz. 20.00, telefon bezpłatny z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: tel.116 111 –czynny codziennie od godz. 12:00 do godz. 02:00.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania: tel. 0 801 199 990telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon czynny codziennie od godz. 1.00 do godz. 21.00. Całe połączenie płatne 35 gr.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: tel. 800 12 00 02 – czynny całodobowo,

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym: tel. 116 123, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 22.00 (połączenie bezpłatne),

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
tel. 800 120 226, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do godz. 15.30 (połączenie bezpłatne),

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania: tel. 801 199 990, czynny codziennie od godz. 16.00 do godz. 21.00,

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tel. 22 824 25 01, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 20:00,

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 800 12 12 12, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.15 do godz. 20.00.

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji: tel. 22 594 91 00, czynny w każdą środę i czwartek od godz. 17.00 do godz. 19.00, koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora.