Kłoczewiacy

Siedziba, adres kontaktowy:
Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew
telefon: 668 318 374
e-mail: stowarzyszenie.kloczew@wp.pl

Zespół „Kłoczewiacy” powstał przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew w 2009 roku z mieszkańców gminy. Stroje, w których występowali przez 4 lata członkowie zespołu – były zbierane od mieszkańców, własne części garderoby, a część zakupiona przez Stowarzyszenie. Przez 5 lat część członków odeszło, kilka osób doszło. Obecnie jest 7 kobiet:  GŁODEK ALINA, OKOŃ HENRYKA, PATEREK MARIANNA, PISZCZEK MARIANNA, STACHURSKA BARBARA, SUSKA MARIA, SYCZEWSKA – SYROKA IRENA – kierownik zespołu  i 8 mężczyzn: LENKIEWICZ KRZYSZTOF, ŁUKASIAK HENRYK, SYROKA EDWARD, WĄSIKOWSKI JERZY,  kapela: KANIA WITOLD, KUREK SYLWESTER, SIWEK DARIUSZ, SZYMAŃSKI STANISŁAW.

Instrumenty są zakupione przez darczyńców, a część własnością grających. W ramach Zadań Publicznych Gminy (umowa między Wójtem Gminy a Stowarzyszeniem) zatrudniony jest instruktor muzyki – pani ANNA KAPCZYŃSKA.

Kłoczewiacy

Członkowie grają i śpiewają pieśni ludowe wyszukiwane wśród mieszkańców gminy i okolicznych wsi – teksty piosenek z dawnych lat, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie bez zapisów tekstowych. Po rozpoznaniu terenu z tradycjami dworskimi zaczęto zbierać pieśni patriotyczne, narodowe, dworskie. Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Gminy i członków Stowarzyszenia napisało wniosek o dofinansowanie i otrzymało dotację w 2014 roku dla zespołu na stroje szlacheckie, które zostały wykonane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii  Rozwoju” objętego  PROW na lata  2007 – 2013.

Kłoczewiacy

Zespół aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach nie tylko o zasięgu lokalnym, ale i powiatowym, wojewódzkim i w sąsiednim województwie mazowieckim. Występowali na Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Lublinie. Śpiewają w kościołach kolędy. Aktywnie uczestniczą w  Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Biorą udział w koncertach 11 Listoada, noworocznych, z okazji Dnia Kobiet, Pieśni Maryjnej, Dnia Matki. Śpiewają na majówkach, dożynkach, festiwalach pieśni ludowej.  Występy zespołu są doskonałą promocją gminy w powiecie i regionie. Członkowie zespołu poprzez występy pobudzają mieszkańców gminy do tworzenia zespołów i stwarzania dobrego klimatu dla kultury.

Zespół powstał jako pierwszy w Gminie i w ciągu roku występuje od 15 do 20 razy  Członkowie zespołu pracują społecznie, uświetniają spotkania mieszkańców w środowiskach wiejskich, poświęcają  swój czas prywatny dla dobra innych.

Kłoczewiacy