Zespół Śpiewaczy Kawęczyn

Informacja o zespole:
Siedziba, adres kontaktowy:
Kawęczyn 11, 08-550 Kłoczew
telefon: 601622690, e-mail: wies.kaweczyn@interia.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn zostało założone w 2012 roku, a od 2014 działa przy nim oficjalnie Zespół Śpiewaczy Kawęczyn, który reprezentuje gminę Kłoczew na wielu imprezach plenerowych, a także na przeglądach, festiwalach i konkursach, odnosząc sukcesy.
Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć: 1. miejsce na 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz 1. miejsce na Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Zespół Kawęczyn znalazł się również w gronie laureatów konkursu Stara Tradycja organizowanego podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Trzykrotnie zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie.

Dzięki współpracy z najstarszym pokoleniem wsi Kawęczyn, zespół w swoim repertuarze posiada tradycyjne pieśni ze swojego terenu (kolędy, pieśni pasyjne, żniwne i inne pieśni obrzędowe). Dzięki ciężkiej pracy członkiń zespołu, wiedzy instruktora i pomocy najstarszego pokolenia, udało się zrekonstruować strój z naszego terenu. Zespół Kawęczyn w swych działaniach łączy trzy pokolenia kobiet i mężczyzn.